Lestijärven Metsästysyhdistys ry.

Tervetuloa Lestijärven Metsästysyhdistys ry:n kotisivuille

Lestijärven Metsästysyhdistys ry. toimii nimensä mukaisesti Lestijärvellä, joka sijaitsee Länsi-Suomen, Keski-Suomen ja Oulun läänin rajalla Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Pienen kuntamme helmenä toimii kalaisa ja linturikas kotijärvemme Lestijärvi.

Laajat metsästysalueemme kiertävät järveä alkaen kunnan itäosasta jatkuen etelän kautta järven länsipuolelle. Metsästysmaat ovat tyypillisiä, vaihtelevia Suomenselän kankaita, avosoita ja ojitettuja sekä ojittamattomia rämeitä.
Maastot tarjoavatkin erinomaiset elinolot riistaeläimistöllemme. Alueella on perinteisesti ollut vahva kanalintu- ja jäniskanta vuodesta toiseen ja hirvikanta on myös voimissaan.

Alueella esiintyy myös metsäpeuraa ja lisääntyvässä määrin suurpetoja, kuten ahmaa, sutta, ilvestä ja karhua. Ensimmäiset suurpetosaaliitkin on saatu viime vuosina ilvesten ja karhun osalta.
Metsästysmaat ovat vuokrattuna yksityisiltä maanomistajilta sekä Metsähallitukselta metsästyskäyttöön ja suuri osa maanomistajista ovat myös yhdistyksemme maanomistajajäseniä.
Jäseniä yhdistyksellämme on noin 250 ja vuosittain yhdistyksemme alueella vierailee runsaasti metsästysluvan ostaneita vierailijoita.
Metsästysaluetta yhdistyksellämme on käytössä noin 14 000 hehtaaria pienriistan metsästyksessä ja hirvenmetsästyksessä noin 17 500 hehtaaria.

Metsästysyhdistyksellä on omalla kiinteistöllään ympäristöluvan ehdot täyttävä ampumarata-alue, jossa sijaitsevat mm. metsästysmaja, skeet-haulikkorata, karhurata sekä hirvirata.

Tervetuloa vielä kerran kotisivuillemme ja toivotamme myös vieraamme tervetulleiksi metsästämään Lestijärvelle ja luvan voi kätevästi hankkia kotisivujemme verkkokaupasta.

Puheenjohtaja

Lestijärven Metsästysyhdistys ry

Lestijärven Metsästysyhdistys ry

164

Lestijärven Metsästysyhdistys ry on metsästysyhdistys Lestijärvellä.