Historiikki

Lestijärven Metsästysyhdistyksen perustaminen ja historiaa

Metsästyksen muututtua ammattimetsästyksestä harrastusmetsästykseksi alettiin kiinnittää enemmän huomiota järjestötoimintaan. Suomen vanhin metsästysjärjestö Suomen metsästäjäliitto on perustettu 1921 ja ensimmäinen virallinen metsästyslaki astui voimaan vuonna 1934.
Lestijärvellä toukokuun 2. päivänä vuonna 1945 kokoontuivat Urho Kangasvieri, Olavi Kangasvieri, Erkki Kivestö, Toivo Untinen, Reino Kangasvieri, Erkki Tuikka, Ilmari Kauppinen, Johan Jalander ja Kannuksen metsästys- ja riistanhoitoyhdistyksestä Sv. Lamu perustamaan Lestijärvelle omaa metsästysyhdistystä.

Ote perustavan kokouksen pöytäkirjasta sekä perustetun yhdistyksen säännöistä: ”Kuultuaan edustaja Sv. Lamun valaisevan selostuksen metsästystä ja riistanhoitoa koskevista asioista päätti kokous yksimielisesti perustaa Lestijärvelle näissä merkeissä yhdistyksen, jonka nimeksi hyväksyt-tiin Lestijärven metsästys- ja riistanhoitoyhdistys. Metsästysyhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsenissään metsästyslain puitteissa urheilumetsästyksen harrastusta ja työskennellä tarmokkaasti riistanhoidon hyväksi. Näitä tarkoituksiaan yhdistys koittaa toteuttaa: 1) Vuokraamalla metsästys-tarkoituksiin maa-alueita. 2) Sekä hankkia, mikäli mahdollista häviävien riistalajien tilalle uusia ja rauhoittamalla alueillaan heikoimmin esiintyviä riistalajeja.”

Jostakin syystä yhdistyksen toiminta laantui 50-luvun alkupuolella, vuosina 1952-55 toimintaa ei ollut ollenkaan. Toiminta aloitettiin kuitenkin uudelleen Järvilinnassa 9.12.1956. Paikalla olivat Kalle Rinne, Alpo Orava, Väinö Vistbacka, Seppo Lappi, Ilmari Kauppinen Tauno Ruuska Valeri Lappi ja Martti Tuikka.

Lestijärven Metsästys- ja riistanhoitoyhdistys liittyi Suomen metsästäjäliiton jäseneksi 1946. Myöhemmin yhdistyksemme nimi muutettiin ja on rekisteröity nimellä Lestijärven Metsästysyhdistys ry. yhdistysrekisteriin.