Metsästysalueet

Metsästysalueet löydät parhaiten Oma Riista-palvelun kautta.
Kartta-alueen koodi palvelussa on:

Pienriista:CCKCEFXV62

Hirvi:Ilmoat on myönnettyitetaan kun luv

Peura:Ilmoitetaan kun luvat on myönnetty


Koodi tulee laittaa, kun kartan asetuksissa kysytään aluekoodia.
Oma Riista-palveluun haluavat, ilmoittakaa metsästäjänumerot sihteerille Timo Ruuskalle p. 044 293 8860.
Tämä antaa oikeuden nähdä metsästysalueet Oma Riista-palvelun kautta.

Rauhoitusalueet ennallaan eli metsäkanalinnustukselta kielletäänPappilanpuron, Lehtosenjoen ja Viitasaari-Kannus-valtatien rajaama aluesekä Jokelan Ossin pellot vanhan Reisjärven tien varrella.Sekä vesilinnustukselta myös kirkonkylän ranta-alue lavalta ensimmäisiin saariin ja Sammalisen välinen alue rauhoitettu sekä Tervasen järvialue.Metsäkauriin metsästykseltä rauhoitettu Lehdonkankaantien varrella Murtonevalla olevat Tuikan Jukan pellot. Muistakaa lyijyhauli kielto: lyijyhaulia ei saa käyttää 100 metriä lähempänä vesistöä tai kosteikkoa. Myös lyijyhauli patruunan pitäminen ko alueella on kielletty.