Päätökset

Yhdistyksen päätökset

 

Kauden 2018-19 metsästysasiat (kesäkokouksen päätöksellä):

 

Saaliskiintiöt ja rauhoitukset

Kaurista metsästetään 5 kpl yhdistyksen alueella. Kaurista voi metsästää itsenäisesti ja yhteispyyntiä järjestetään lumen tultua, mikäli kiintiötä on jäljellä. Kaatajan tulee varmistaa ennen kaatoa, että lupia on jäljellä.
Kaadosta välittömästi ilmoitus puheenjohtajalle p. 0405903576 ja kaadosta saalisilmoitus Riistakeskukselle.
Max.1 kauris/jäsen ja naaras, jota saman vuoden vasa seuraa, on rauhoitettu.
Suositellaan kaadettavaksi myös yksinäisiä naaraita ja vasoja.
Kaurispukkien kevätmetsästyksestä päätetään talvikokouksessa syksyn jahdin tuloksen mukaan.
Huom! Rihlatulla aseella metsästettäessä ampumakoe tulee olla suoritettuna. Ajavaa koiraa käyttäen vasta 29.9. alkaen.

Koppelo, riekko ja fasaani rauhoitettu yhdistyksen alueella.

Jäsenen saaliskiintiö on 1 urosmetso, 2 urosteeri ja 1 naarasteeri.
Huom! Kanalintujen kuvastaminen ja pellolta metsästys kielletty!!
Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä. Rauhoitusalueet entiset. Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan. (kartta)

 

Rauhoitusalueet:

Rauhoitusalueet entiset eli metsäkanalinnustukselta rauhoitettu alue on Pappilanpuron, Lehtosenjoen välinen alue rajoittuen eteläpuolella Kannus-Viitasaari tiehen.
Lavan rannasta ensimmäisiin saariin ja Sammalisen nokan välinen alue kokonaan rauhoitettu metsästykseltä.
Sillanpään Olavin Luonnonperintösäätiölle myymä maantien ja rannan välinen alue vesialueineen rauhoitettu kokonaan metsästykseltä. 
Jokelan Ossin peltoaukea vanhan Reisjärven tien varressa ja Tervanen Ojalanperällä kokonaan rauhoitettu.
Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan.

Vieraslupien myynti:

Hirviseurueen vieraasta seurue maksaa yhdistykselle 30 €/pv ja 100 €/vko.

Lupien myynti Kauppisen huoltoasema, Valkeisen leirintäalue, Aimo Itäniemi ja Tapani Erkkilä.

Lisäksi lupia myydään yhdistyksen kotisivuilla. (www.lmyry.fi)

Lupien ehdot ja hinnat tarkemmin lupien myyjiltä ja kotisivuilla. Pienpetolupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voimassa luvassa merkityn ajan. 
Huom!! Metsäkanalinnuille EI MYYDÄ vieraslupia
Karhulupia ei myydä yhdistyksen alueella.

Hirviseurueiden rajat:

Päätettiin pitää hirviseurueiden rajat ennallaan.

Hirvikoiran kouluttaminen yhdistyksen alueella:

7.10. saakka koko yhdistyksen alueella ja sen jälkeen vain omalla hirvenmetsästysalueella.
Mikäli jollain tarvetta kouluttaa koiraa toisen seurueen alueella tai tarvetta koemaastoon hirvenmetsästyksen aikana, kysytään lupa aina kyseisen alueen jahtipäälliköltä ennen metsään menoa ja alkuviikon (ma, ti, ke) aikana.

Tiedotus- ja muut asiat:

 • Lestijärven ja Reisjärven yhteislupa-alueelle myönnettiin 2 karhun kaatolupa.Karhunmetsästyspalaveri 12.8. klo 18 kämpällä. Osallistumismaksu 10 euroa.
 • Ampumaradalle toimitettu 8 kpl säiliöitä maa-aineksen pois vientiä varten.
 • Ei haeta ilveksen kannanhoidollisista poikkeuslupaa rhy:n alueelle.
 • Hirvilupien määrä syksylle 68 kpl ja metsäpeuran luvat jäi hakematta epähuomiossa.
 • Suurpetohavainnot välittömästi yhteyshenkilöille.
 • Naakan rauhoitus loppui 31.7.
 • Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla.
 • Liian lähellä asutusta ja autolla tapahtuva metsästys kiellettyä!!
 • Hylsyjen ja tölkkien jättäminen luontoon kielletty!!!
 • Kaupallinen toiminta Metsähallituksen vuokra-alueilla kielletty. Hirvialueille vieraita voi ottaa yhdistyksen vierassääntöjen mukaan!
 • Oma Riista-palveluun haluavat, ilmoittakaa metsästäjänumerot sihteerille p. 0400 946670.
 • MMM rauhoittanut metsähanhen meri- ja metsähanhen
 • Seuratkaa MMM:n päätöstä kanalintujen ym. metsästysajoista. (www.riista.fi/metsästys/metsästysajat)
 • Koiranäyttely haetaan vuodelle 2019
 • Keski-Pohjanmaan hirvikoirakerho järjestää hirvihaukut 17-18.11.2018 ja pyytää koemaastoa. Koemaasto myönnettiin Kalliolammin alueelle.
 • Talvikokous päättää pienpetokilpailun, pienpetojen pyynnin tehostamiseksi.
 • Kotisivut www.lmyry.fi ja Facebookissa: Lestijärven metsästysyhdistys

 

Tiedustelut metsästys- ja jäsenasioissa:

Puheenjohtaja Tapani Erkkilä p. 040 5903576 ja sihteeri Aimo Itäniemi p. 0400 946670

 

 

Rajaa