Yhdistyksen päätökset

Muuistakaa ettei jäsenellä ole metsästysoikeutta, ellei kauden

jäsenmaksua ole maksettu!

Kauden 2023-2024 metsästysasiat (kesäkokouksen päätöksellä):

Saaliskiintiöt ja rauhoitukset

Kaurista voidaan metsästää yhdistyksen alueella vapaasti.
Ilmoitus kaadosta pitää tehdä 7 päivän aikana Riistakeskukselle ja kopio ilmoituksesta lähettää puheenjohtajalle.
(OmaRiista-palvelu tai Riistakeskuksen lomakkeelle.)
Lomakkeita saa myös puheenjohtajalta, mikäli ei saa itse ladattua.
Naaras, jota saman vuoden vasa seuraa, on rauhoitettu.
Suositellaan kaadettavaksi myös yksinäisiä naaraita ja vasoja.
Pelto Lehdonkaantien varrella Murtonevalla rauhoitettu metsäkauriin metsästykseltä.
Kevätpukin metsästyksestä päätetään talvikokouksessa syksyn jahdin tuloksen mukaan.
Huom! Rihlatulla aseella metsästettäessä ampumakoe tulee olla suoritettuna. Ajavaa koiraa käyttäen vasta 26.9. alkaen.

Riekko ja fasaani rauhoitettu yhdistyksen alueella.

Jäsenen saaliskiintiö on 1 urosmetso/koppelo, 3 urosteertä ja 2 naarasteertä. Kuvantaminen sallitaan.
Huom! Kanalintujen pellolta metsästys kielletty!!
Pyylle, kyyhkyille, jäniksille ja vesilinnuille ei kiintiötä. Rauhoitusalueet entiset. Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan.
Noudatetaan yleisiä metsästysaikoja, ja metsäkanalintujen ajat kannattaa tarkistaa ennen jahdin alkua. (Metsästysajat)

Rauhoitusalueet:

Rauhoitusalueet metsäkanalinnustukselta rauhoitettu alue on Pappilanpuron, Lehtosenjoen välinen alue rajoittuen eteläpuolella Kannus-Viitasaari tiehen.
Lavan rannasta ensimmäisiin saariin ja Sammalisen nokan välinen alue kokonaan rauhoitettu metsästykseltä.
Sillanpään Olavin Luonnonperintösäätiölle myymä maantien ja rannan välinen alue vesialueineen rauhoitettu kokonaan metsästykseltä. 
Jokelan Ossin peltoaukea vanhan Reisjärven tien varressa ja Tervanen Ojalanperällä kokonaan rauhoitettu.
Metsäkauriin metsästykseltä rauhoitettu Lehdonkankaantien varrella Murtonevalla olevat Tuikan Jukan pellot
Pienpetojen pyynti rauhoitusalueilla sallitaan.

Vieraslupien myynti

Lupien myynti Kauppisen huoltoasema, Timo Ruuska ja Joona Kesänen.

Lisäksi lupia myydään yhdistyksen kotisivuilla. (www.lmyry.fi)

Lupien ehdot ja hinnat tarkemmin lupien myyjiltä ja kotisivuilla. Pienpetolupa sisältyy kaikkiin lupiin ja on voimassa luvassa merkityn ajan.


Huom!! Metsäkanalinnuille myydään vieraslupia tietyin ehdoin.
(Isäntä/jäsen mukana ja saalis poisluetaan hänen kiintiöstä, max 2 vierasta kerralla mukana)
Karhulupia ja metsäkaurislupia ei myydä yhdistyksen alueelle.

Hirviseurueiden rajat:

Päätettiin pitää hirviseurueiden rajat ennallaan.

Hirvikoiran kouluttaminen yhdistyksen alueella:

2.10. saakka vapaasti koko yhdistyksen alueella ja sen jälkeen vain omalla hirvenmetsästysalueella.
Mikäli jollain tarvetta kouluttaa koiraa toisen seurueen alueella tai tarvetta koemaastoon hirvenmetsästyksen aikana, ilmoitus aina kyseisen alueen jahtipäällikölle ennen metsään menoa ja alkuviikon (ma, ti, ke) aikana.
Koskee kaikkia, ja toisten mahdollista hirvenmetsästystä ei saa häiritä!

Tiedotus- ja muut asiat:

 • HUOM! Jäsenten tulee noudattaa tehtyjä päätöksiä ja kiintiöitä!!!
 • Simway-simulaattorin haulikkokoulutus järjestetään elokuun aikana.
 • Maastoliikennelupa Metsähallitukselta haetaan hirviseurueille yhteisesti.
 • Lestijärven ja Reisjärven yhteislupa-alueelle myönnettiin 1 karhun kaatolupa
 • Hirvilupien määrä syksylle (yhteislupa) 27 kpl ja metsäpeuran lupia 1 kpl (suositus 1 uros)
 • Suurpetohavainnot välittömästi yhteyshenkilöille.
 • Naakan ym. vahinkolintujen rauhoitus loppuu 31.7.
 • Penkka- ja muilla yksityisteillä ajaminen sallittu vain maanomistajan luvalla.
 • Välittömästi auton läheisyydessä tapahtuva metsästys kiellettyä!!
 • Hylsyjen ja tölkkien jättäminen luontoon kielletty!!!
 • HUOM! Metsästysoikeutta ei ole ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu!
 • Yhdistys suosittelee jäseniä ilmoittamaan kaikki saaliit OmaRiistaan.
  Saalismäärien seurannalla voidaan arvioida riistakantoja varmemmin.
 • Oma Riista-palveluun haluavat, ilmoittakaa metsästäjänumerot sihteerille p. 044 293 8860.
 • Seuratkaa MMM:n päätöstä kanalintujen ym. metsästysajoista. (www.riista.fi/metsästys/metsästysajat)
 • Pienriista-alueen koodi: 8C5Y77JZ9A OmaRiistassa , (uusi tunnus tulee piakkoin) joka lisätään palveluun aluetunnusta kysyttäessä. Tunnuksella voi määrittää alueen myös koiratutkaan.
  Liittymisessä OmaRiistaan, yhteys Timo Ruuskaan p. 044 2938860 tai timo.ruuska@kase.fi.

Tiedustelut metsästys- ja jäsenasioissa:

Puheenjohtaja Joona Kesänen p.050 583 3530 ja sihteeri Timo Ruuska p. 044 293 8860